บทความของ Tage : อาการโรคความดันโลหิต

  • ความดันโลหิตสูง
    ความดันโลหิตสูง (เพศชาย อายุ 40 ปี/กรุ๊ปเลือด A)       ความดันโลหิตของคนทั่วไปขณะพักผ่อนโดยปกติจะเท่ากับ  120/80  มิลลิเมตรปรอท  แต่เมื่อตื่นเต้นหรือขณะออกกำลังกาย  ความดันโลหิตก็จะสูงขึ้น  นี่เป็นปฏิกิริยาธรรมชาติ  ถ้าขณะพักผ่อนความดันโลหิตสูงเกิน  140/90  มิลลิเมตรปรอท  ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วถือว่า  “ความดันโลหิตสูง”  ถ้าไม่ได้ไปตรวจร่างกาย  วัดความดันโลหิต  คนทั่วไปมักไม่ทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูง  ดังนั้น  โรคความดันโลหิตสูงจึงมักถูกขนานนามว่า”เพชณฆาตเงียบ” แต่เมื่อตรวจวัดแล้วพบว่าความดันโลหิตสูง  แพทย์ก็จะจ่ายยาลดความดันโลหิตแก่คนไข้  และสั่งให้คนไข้กินยาตามเวลา  เพื่อป้องกันโรคหัวใจกำเริบ  ด้วยสาเหตุนี้เอง  ในสหรัฐอเมริกาจึงมีผู้กินยาลดความดันโลหิตกว่า 20

    โพสเมื่อ 14 พฤษภาคม 2013