การสำนึกคุณล้วนเป็นพลังในการ รักษาโรค

       การสวดมนต์  การให้อภัย  การสงบจิต  การสำนึกคุณล้วนเป็นพลังในการ รักษาโรค

I_do_love_mom_Camp

      ขณะนั่งพัก 5 นาที ควรนั่งหลับตาสวดมนต์  ทำให้จิตใจสงบ  เพราะเป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ป่วยและกระบวนการฟื้นฟูสุขภาพ  สมดังที่แพทย์จีนโบราณฮูได้กล่าวไว้ว่า

“การ รักษาโรค ต้องรักษาที่ใจก่อน  แล้วจึงรักษากาย”  ใช้วิธีสงบจิตใจขอบคุณระบบภูมิคุ้มกันและระบบการรักษาตัวเองของร่างกาย  ขอบคุณตับไตไส้พุงและอวัยวะภายในทุกระบบที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขอบคุณความห่วงใยและการปลอบโยนจากญาติมิตร  ถ้าคนเราสุขภาพดีจิตใจก็ย่อมเบิกบาน  มีความคิดทางบวก  และรู้จักสำนึกคุณ  การรู้จักยอมรับผู้อื่นและรู้จักให้อภัย  ย่อมทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ  รวมทั้งกับเชื้อโรคด้วย  จะไม่เกิดการรบราฆ่าฟัน  เกลียกชัง  อิจฉาริษยา  เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์สัมพันธ์ก็ย่อมจะดี  รู้จักรักและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  การใช้ความรักในการ รักษาโรค เป็นพลังซ้อนเร้นอย่างหนึ่งของร่างกายและจิตใจ

คิด ๆดู ภัยธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์ทุกวันนี้  สัดส่วนที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ดูเหมือนจะมีมากกว่า  ถ้าหวังให้ตัวเราและญาติมิตรจะอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ  ก็โปรดปฏิบัติตามที่แนะนำมาข้างต้นทางด้ายหนึ่งเป็นการลดความสิ้นเปลืองพลังงาน  ลดปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน  ชะลอภาวะโลกร้อน  ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค  ขณะเดียวกันก็ทำให้สภาพแวดล้อมเป็นสีเขียว  เพิ่มปริมาณออกซิเจน  หลุดพ้นจากความป่วยไข้  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างกลมเกลียวก็จะพ้นจากมหันตภัยของมวลมนุษย์ได้

ในบทต่อไปคงต้องขอให้ท่านผู้อ่านโปรดอภัยให้ผมด้วย  ที่เฝ้าเน้นย้ำแนวความคิดการดื่มกินแบบธรรมชาติช่วยชีวิตในผู้ป่วยแต่ละกรณี  ไม่ว่าจะเป็นสาระของการดื่มกิน  หรืออะไรควรไม่ควรในชีวิตประจำวัน  แนะนำสารเสริมอาหารและการรักษาด้วยจิตบำบัด  ซึ่งในความเหมือนอาจมีความต่าง  ในความต่างอาจมีความคล้ายคลึง  ขอให้ท่านผู้อ่านโปรดเข้าใจถึงเจตานาอารมณ์อันบริสุทธิ์ของผมด้วย

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Comments are closed.