สัดส่วนอาหารที่ถูกต้อง

ผักร้อยละ 60 ธัญพืช  ถั่ว  และผลไม้ร้อยละ  35

      เมื่อเข้าใจวิธีปรับการดื่มกินอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแล้ว  และทราบชัดว่าควรเลือกกินอาหารอย่างไรจึงจะเหมาะกับกรุ๊ปเลือด  ท่านก็คงจะอยากทราบต่อว่า  อาหาร 3 มื้อในแต่ละวัน  ควรมีสัดส่วนอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น  จากประสบการณ์กินอาหารอินทรีย์มาหลายสิบปี  และทำให้ตนเองหายจากโรคมะเร็ง  ตลอดจนคำแนะนำที่ผมให้กับผู้ป่วยจนเห็นผลอย่างชัดเจน  ผมจึงยินดีแบ่งปันหลักการแบ่งสัดส่วนอาหารเพื่อสุขภาพดังนี้

ผักสด   ร้อยละ 60

ข้างธัญพืช 5 ชนิด  ร้อยละ 10 (บักวีต  ข้าวฟ่าง  ข้าวโอ๊ต  ข้าวกล้อง  ข้าวนิล)

ถั่ว    ร้อยละ 10 (ถั่วชนิดต่างๆ ที่เพาะเพิ่งงอก)

ผลไม้  ร้อยละ 10

เมล็ดพืชเปลือกแข็งและเมล็ดพืชดิบ  ร้อยละ 5

โปรตีนจากสัตว์  ร้อยละ 5 (แต่ละมื้อเลือกเพียงอย่างเดียว  อาหารทะเล  ไข่  สัตว์ปีก  เนื้อสัตว์  หรือผลิตภัณฑ์นมแพะ  ถ้าไม่อยากกินเนื้อสัตว์อาจเพิ่มถั่วจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15 (ถั่วเพิ่งงอกมีโปรตีนสูงกว่าโปรตีนจากสัตว์หลายเท่า  เป็นโปรตีนที่ผู้ป่วยมะเร็งต้องการเพิ่ม  แต่ต้องเคี้ยวคำละ 40 ครั้งให้ละเอียด  แล้วค่อยกลืน)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)