รู้ก่อนสาย ภัยร้ายจาก เชื้อ HPV ” โรคมะเร็งปากมดลูก “

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นภัยร้ายของหญิงไทย ซึ่งเป็นเหตุให้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง จากโรคมะเร็งทั้งหมด เนื่องจากผู้ป่วยขาดความรู้และการป้องกันตนเองให้พ้นจากความเสี่ยง โดยมากจะพบแพทย์เพื่อเข้ารับการักษาก็ต่อเมื่อรู้ตัวว่าเป็นและมะเร็งได้ลุกลามไปมากแล้ว ทั้งๆ ที่มมีโอกาสหายขาดได้มาก หากมีการตรวจรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก กว่าร้อยล่ะ 70 เกิดจากการติดเชื้อฮิวแมนแพปปิลโลมาไวรัส หรือเอชพีวี ( HPV ) สายพันธุ์ 16 และ 18 ที่ส่วนใหญ่ติดต่อมาจากการมีเพศสัมพันธ์ อันมีสาเหตุมาจาก การมีคู่นอนหลายคน และการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงการสูบบุหรี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโดรคเช่นกัน เชื้อ HPV จะส่งผลให้เซลล์เยื่อบุมดลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะก่อมะเร็งอาจใช้เวลาราว 10 ปี หากตรวจพบในช่วงเวลานี้ ก็จะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงมาก

ปัจจุบันการป้องกันรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกทำได้ โดยหลีกเลี่ยงปัจจัย เสี่ยงทั้งหลาย รวมถึงทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ ตรวจแบบ Pap test หรือตรวจหา DNA ของเชื้อ HPV ผู้หญิงที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ควรตรวจปีล่ะครั้ง ส่วนผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ควรตรวจเมื่ออายุ 35 ปี ขึ้นไป

สำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่หวังผลได้กว่า ร้อยล่ะ 7o โดยจะฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรกกับครั้งที่สอง ทิ้งช่วงห่างกัน 1-2 เดือน ส่วนเข็มสุดท้ายจะฉีดห่างจากเข็มแรก 6 เดือน หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ต้องทำการตรวจคัดกรองร่วมด้วยอย่างสม่ำเสมอเพื่อความมั่นใจในการป้องกัน

การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกในนะยะสุดท้าย เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงการป้องกันตนเองจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด ในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ หากหญิงไทยส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ในการป้องกันตนเอง จึงทำให้ในแต่ละปีมีหญิงไทยต้องเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นจำนวณมาก

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)