มารู้จัก โปรตีน เวียนซ้ายและ โปรตีน เวียนขวากันเถอะ

มารู้จัก โปรตีน เวียนซ้ายและ โปรตีน เวียนขวากันเถอะ

p15228280649

      สิ่งหนึ่งที่  ดร.จอห์น เบียร์ดไม่เข้าใจ นั้นคือในเมื่อเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากตับอ่อนย่อยสลายโปรตีนจากอาหารและโปรตีนของเซลล์มะเร็งได้  เหตุใดจึงไม่ย่อยสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อของเรา

      ในเวลาต่อมาเขาก็ค้นพบคำตอบเกี่ยวกับข้อกังขานี้ว่า  เอนไซล์ย่อย โปรตีน จากตับอ่อนย่อยสลาย โปรตีน เวียนซ้ายที่สุกแล้ว  และย่อยสลาย โปรตีน เวียนขวาที่ยังดิบอยู่ได้เท่านั้น  ส่วนกล้ามเนื้อของคนเราเป็นโปรตีนเวียนซ้ายที่ยังดิบ  ดังนั้นจึงไม่ถูกเอนไซม์จากตับอ่อนย่อยสลายไป  แต่ โปรตีน ของเซลล์มะเร็งเป็น โปรตีน ดิบเวียนขวา  ดังนั้นจึงถูกเอนไซม์จากตับอ่อนย่อยสลาย

“ โปรตีน เวียนซ้าย” คืออะไร และ  “ โปรตีน เวียนขวา” คืออะไร “ โปรตีน สุกเวียนซ้าย” คืออะไร และ “ โปรตีน ดิบเวียนขวา” คืออะไร ผมขออธิบายง่าย ดังนี้

มารู้จัก “ โปรตีน เวียนซ้ายและ โปรตีน เวียนขวา

เอนไซม์จากตับอ่อน

ย่อยสลาย
  ทั้ง 3 สิ่งที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มาก  ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้โดยตรง  ต้องผ่านการย่อยสลายเป็นอนุภาคเล็กที่สุดโดยเอนไซม์  จึงจะซึมผ่านผนังกระเพาะเข้าสู่กระแสเลือดเพื่ออำนวยสารอาหารแก่เซลล์ 60 ล้านล้านเซลล์                         

      อาหารต่างๆ นอกจากจะมีวิตามิน  เกลือแร่แอ็กทีฟ  สารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์  อินทรีย์สารจากพืช  และน้ำปริมาณเล็กน้อย  ล้วนประกอบด้วย 3 สิ่งใหญ่ๆ คือ โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  และไขมัน

      เอนไซม์โปรตีเอส  ย่อยสลาย โปรตีน ซึ่งมีโมเลกุลใหญ่มากให้เป็นอนุภาคเล็กที่สุด  คือ  “กรดอะมิโน”

      เอนไซม์อะไมเลส  ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีโมเลกุลใหญ่มากให้เป็นอนุมูลเล็กที่สุด คือ “น้ำตาล”

      เอนไซม์ลิเพส  ย่อยสลายไขมันซึ่งมีโมเลกุลใหญ่ให้เป็นอนุภาคเล็กที่สุด คือ “กรดไขมัน”

เอนไซม์ต่างชนิดกันย่อยอาหารต่างชนิดกัน

      เอนไซม์เหล่านี้ต่างทำงานหน้าที่ของตน  เอนไซม์ย่อย โปรตีน จะย่อยสลายเฉพาะโปรตีน  ไม่ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตและไขมัน  ในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันเราจงต้องใช้เอนไซม์ชนิดต่างๆ  เพื่อย่อยอาหารต่างชนิด  เท่าที่ค้นพบในปัจจุบันมีเอนไซม์กว่า 4,000 ชนิด ร่วมกันทำงานและทำปฏิกิริยาอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลา

      ผมขอย้ำเตือนท่านเป็นพิเศษ  จวบจนบัดนี้ร่างกายของเรายังไม่มีเอนไซม์ชนิดใดย่อยสลายและสารเคมีที่มนุษย์ผลิตขึ้นได้  ยาและสารเคมีที่กินเข้าไปแล้วร่างกายย่อยสลายไม่ได้ก็คือสารพิษนั่นเอง  ยิ่งสารพิษสะสมมากเท่าใด  โอกาสที่จะเป็นมะเร็งก็สูงขึ้นเท่านั่น  พึงระวังให้จงหนัก

เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งคือ  คนจำนวนมากอาจไม่ค่อยสนใจหรือได้ยินเรื่องต่อไปนี้  นั่นคือ  โครงสร้างทางเคมีของ โปรตีน ในอาหารนั่นแบ่งออกเป็นโครงสร้างเวียนซ้าย (left handed structure) และโครงสร้างเวียนขวา (right handed structure) 

      โดยทั่วไปแล้ว  โปรตีน ของอาหารดิบล้วนเป็น โปรตีน ที่มีโครงสร้างเวียนขวา  เราเรียก โปรตีน ดิบชนิดนี้ว่า “ โปรตีน ดิบเวียนขวา” เช่น เนื้อวัวดิบ ปลาดิบ ถั่วดิบ เหล่านี้ล้วนเป็น “ โปรตีน ดิบเวียนขวา” 

      แต่เมื่อเรานำเนื้อวัว ปลา และถั่วดิบไปปรุงสุก  โครงสร้างทางเคมีของมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น  “ โปรตีน สุกเวียนซ้าย”  กล่าวโดยสรุปก็คือ  โปรตีน ที่ยังดิบอยู่ล้วนเป็น โปรตีน ดิบเวียนขวา  โปรตีน สุกแล้วล้วนเป็น โปรตีน สุกเวียนซ้าย

อะไรบ้างที่เป็น โปรตีน ดิบเวียนขวา  และ  โปรตีน สุกเวียนซ้าย

      ดร.จอห์น เบียร์ดพบว่า  เอนไซม์ย่อย โปรตีน ที่ตับอ่อนสร้างขึ้นมีหน้าที่ประจำคือ

      ย่อยสลาย  “ โปรตีน ดิบเวียนขวา”  แต่ไม่ย่อยสลาย  “ โปรตีน ดิบเวียนซ้าย” (กล้ามเนื้อของเรา)

      ย่อยสลาย  “ โปรตีน สุกเวียนซ้าย”  แต่ไม่ย่อยสลาย  “ โปรตีน สุกเวียนขวา” (ยาและสารเคมี)

      ดั้งนั้นเมื่อเรากินเนื้อสุกหรือเนื้อดิบ  เอนไซม์ย่อย โปรตีน ล้วนย่อยสลายให้เป็นกรดอะมิโนได้  เนื่องจากเนื้อดิบที่กินเข้าไปเป็น  “ โปรตีน ดิบเวียนขวา”  ส่วนเนื้อสุกที่กินเข้าไปเป็น  “ โปรตีน เวียนซ้าย”

เขายังพบอีกว่า  โปรตีน กล้ามเนื้อของเราเป็น โปรตีน ดิบและมีโครงสร้างเวียนซ้าย  ซึ่งก็หมายความว่า  กล้ามเนื้อของคนเราเป็น  “ โปรตีน ดิบเวียนซ้าย”  จึงไม่ถูกเอนไซม์ย่อยสลายไป

      ส่วน โปรตีน ของก้อนมะเร็งล้วนเป็น  “ โปรตีน ดิบเวียนขวา”  ดังนั้นเอนไซม์จากตับอ่อนจึงย่อยสลายเซลล์มะเร็งได้  ถ้าเรามีเอนไซม์มากพอ  ก้อนมะเร็งจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Comments are closed.