ทำไมเราควร สวดมนต์ก่อนนอน

ทำไมเราควร สวดมนต์ก่อนนอน

หลายคนคงเคยสวดมนต์มาก่อน อาจเป็นเพราะครอบครัวพาเข้าวัด ทำบุญโรงเรียนส่งเสริม  หรือที่ทำงานมีนโยบาย ให้พนักงานเข้าค่ายปฏิบัติธรรม  บางคนกลัวมีเคราะห์  หรือเกิดเรื่องไม่สบายใจก็เข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ เพื่อความสิริมงคล แค่ได้ยินบทสวดมนต์ ก็รู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนชำระล้างความผิดออกไป แล้วได้บุญกุศลกลับคืนมาสวดผิดบางถูกบาง  บางทีก็ไม่รู้ความหมายของบทสวดเนื่องจากเป็นภาษาบาลี

 

อย่างไรก็ตามผลจากการสวดมนต์บางเรื่องอาจไม่สามารถยืนยันได้

แต่ที่ไม่ยืนยันได้อย่างชัดเจนคือ  ได้มีการศึกษาพบว่าการสวดมนตามารถทำให้คลายเครียดได้  ศาสนาจึงมีผลต่อสุขภาพจิตของผู้นับถือ  ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนามักจะมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขมากกว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนา

 

ความจริงแล้วการสวดมนต์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้จิตใจเราสงบ  หรือจดจอกับบทสวดนั้นๆ  ไม่วอกแวกไปไหน  บทสวดที่นิยมสวดกัน  ยกตัวอย่าง  เช่น บทกราบพระรัตนตรัย  บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า  บทสวดระลึกถึงพระคุณครู  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ  บทสวดแผ่เมตตา เป็นต้น

 

หากใครสามารถสวดมนต์ได้อย่างสม่ำเสมอทุกๆ วัน นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะการสวดมนต์ก็เหมือนการรับประทานอาหารที่เราต้องทำทุกวันเพ่อนำไปใช้เป็นพลังงานสำหรับร่างกาย  ส่วนการสวดมนต์คืออาหารใจที่ทำให้จิตใจเราเกิดสมาธิ  การทำบุญ การทำความดี การสวดมนต์ การเจริญกรรมฐานนั้นก่อให้เกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่สามารถนำพาผู้ปฏิบัติไปพบความสุข สงบที่แท้จริงได้

 

อานิสงส์ของการ สวดมนต์ก่อนนอน

ไล่ความเกียจคร้าน เนื่องจากขณะสวดมนต์จะการหรืออ่านออกเสียงจึงทำให้อารมณ์เบื่อ ความง่วงนอน ความเกียจคร้านหมดไปด้วย

ตัดความเห็นแก่ตัวออกไป  ความเห็นแก่ตัวทำให้คนเรามักนึกถึงแต่ตัวเองขาดการช่วยเหลือผู้อื่น มีความโลภ โกรธ หลง หากเราได้สวดมนต์จิตใจก็จะไม่ได้คิดในเรื่องดังกล่าว

เกิดปัญญา หากเราเลือกบทสวดมนต์ที่มีเนื้อหาคำแปลก็จะทำให้ผู้สวดเกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนมากขึ้น เกิดความกระจ่างแจ้งเห็นจริง ท้ายที่สุดก็จะก่อเกิดปัญญา

สมาธิ ในขณะสวดมนต์  ผู้สวดมักสำรวมกาย  สำรวมใจ  จิตใจแน่วแน่ไปกับบทสวด  เพราะหากขาดสมาธิก็จะทำให้ท่องบทสวดผิดพลาดได้  การสวดมนต์จึงต้องอาศัยความตั้งใจหรือสมาธิอันแน่วแน่ร่วมด้วยเสมอ

ได้เฝ้าพระพุทธจ้า ในขณะสวดมนต์ผู้สวดมักจะสำรวมกาย  วาจา  เรียกได้ว่ามีศีล  และมีจิตใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่  มีความสงบ  ก่อให้เกิดสมาธิ  รวมทั้งการเข้าใจความหมายของบทสวด  มีความตั้งใจที่จะทำความดี  ละเว้นความชั่ว  เกิดความรู้แตกฉานและก่อให้เกิดความรู้สึกถึงพระพุทธเจ้า  ทำให้เกิดปัญญา  การเกิด ศีล สมาธิ  ปัญญา  เรียกได้ว่าไตรสิขาจึงเหมือนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาซึ้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสะอาด สว่าง และสงบได้

เพื่อให้จิตใจเราได้รำลึกถึงสิ่งดีๆ เนื่องจากสิ่งที่เราทำก่อนนอนจะเข้าไปสะสมในจิตใต้สำนึกและเข้าไปมีอิทธิพลต่อเราหรือกลายเป็นแรงบันดาลใจสนับสนุนเราเมื่อตื่นขึ้น  ถ้าสวดมนต์ก่อนนอนก็จะทำให้จิตได้ระลึกแต่สิ่งดีๆ มีคุณธรรมเมื่อตื่นขึ้นมาจิตสำนึกก้อจะมารับช่วงต่อจากจิตใต้สำนึกไปสานต่อเรื่องดีๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตามหากคูณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ  ก็สามรถปฏิบัติโดยใช้หลักการคล้ายๆ กัน นั้นคือ การระลึกถึงศาสดา  หลักธรรมคำสอนของศาสนาผู้มีพระคุณโดยเฉพาะบิดา มารดา ทำจิตใจให้สบายก่อนเข้านอน  ผลที่จะเกิดขึ้นในวันต่อไปเมื่อคุณตื่นขึ้นมาก็จะทำให้มีกำลังใจในการทำความดี  มีความคิดในแง่บวก  ส่งผลให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว  และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งขึ้น

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Comments are closed.