กินให้มาก นอนให้มาก รักษาน้ำหนักตัว และคิดบวก

โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่ง  ดังนั้นถ้าเป็นมะเร็ง  ต้องค่อยๆกิน  แต่กินไม่หยุด  พักผ่อนให้มาก  และออกกำลังกายเบาๆให้มาก  ผมมักบอกกับผู้ป่วยว่า  “ต้องกินไม่หยุด นอน กิน นอน กิน นอน กินน้อยๆ และหลายๆมื้อ  ให้ร่างกายรักษาน้ำหนักคงเดิมเอาไว้”  ถ้าพบว่าผู้ป่วยมีอาการ  “กินไม่ได้ กินไม่ลง นอนไม่หลับ  น้ำหนักตัวลดฮวบฮาบทีละ 10 กว่ากิโลกรัม…”  ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพให้มากๆแล้ว

ในทางกลับกัน  ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย  แต่ผู้ป่วยยังคงกินยาได้  นอนหลับดี  และน้ำหนักตัวไม่ลดลง  อีกทั้งไม่ได้ทำการรักษาด้วยวิธีที่รุนแรง  ถ้ายอมละทิ้งความเคยชินและนิสัยการดื่มกินที่ไม่ถูกต้องเดิมๆ ทั้งหมด  หันมาบำบัดด้วยการกิน  “อินทรีย์สารดิบสด”  อย่างเคร่งคัด ขจัดสารพิษที่สะสมมาหลายปี  กินได้นอนดี  คิดบวกมีความเชื่อมั่น  มีความเพียร  และหัวใจที่เปี่ยมรัก  ก็เชื่อว่าจะยังคงใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  แม้ต่อให้ในที่สุดต้องละโลกไป  ก็คงจากไปอย่างสงบ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)